IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Niskogradnja

Radovi na sanaciji oštećenja dva polja mosta "Melještak" na magistralnom putu M2, dionica Kolašin - Podgorica

2017
Magistralni put Kolašin - Podgorica
INVESTITOR:
„Crnagoraput“ a.d. Podgorica

Kratak opis

Izvođeni su radovi sanaciji i ojačanju dva polja mosta, koji je oštećen tokom eksploatacije. Za potrebe sanacije je rađena komplikovana viseća skela.

web & mobile apps development