IGP Fidija
07-15h, office@fidija.me020 62 11 40
Visokogradnja

Izvođenje radova na izgradnji Objekta za preradu voća u Župi, Opština Nikšić

projekat u toku
Miolje polje bb, Nikšić
INVESTITOR:
,,NAŠE VOĆE'' D.O.O. Nikšić

Kratak opis

Konstrukciju objekta čine montažni elementi - AB stubovi i grede, etažne ploče, parapetni zidovi, temeljne čašice različitih dimenzija i rožnjače. Funkcionalnim rješenjem su jasno odvojene namjene i sektori u objektu. Prizemljem dominira prostor namijenjen manipulaciji i lager komore sa manipulacionim hodnikom. U sklopu prostora za manipulaciju nalazi se kancelarijski prostor sa zasebnim ulazom, laboratorijom, garderobom, kuhinjom, trpezarijom i toaletima. Na spratu se nalazi galerija koja će služiti za odlaganje potrošnog materijala koji je potreban za funkcionisanje hale.

Galeriji se pristupa preko čeličnog stepeništa, a iz nje se dalje ulazi u tehnički hodnik.

Za fasadne zidove koristili su se sendvič paneli u sivoj boji, montirani sitemom vertikalnog slaganja, sa ispunom od poliuretana. Tako da veći dio fasade čine fasadni sendvič paneli u sivoj nijansi, a ostatak čini betonski dio konstrukcije. Na krovu su primijenjeni sendivič paneli sa ispunom od poliuretana, pri čemu se u dijelu lager komora ispod krovnih sendvič panela u cilju postizanja što veće termičke izolovanosti, nalazi dodatni sendvič panel.

Izvode se građevinski, građevinsko-zanatski i instalaterski radovi, kao i radovi na uređenju terena. Projektovana je unutrašnja saobraćajnica koja se nadovezuje na već postojeće. Saobraćajnica je projektovana oko objekta, opslužujući parking sa 9PM upravnog načina parkiranja.

Video

Izvodjenje radova

web & mobile apps development